fakta fönster och dörrar, fönster, natur fönster, naturfönster, Träfönster fönster i trä.

Träfönster kan man göra nya typer och förändra

Träfönster priser Naturfönster pris på fönster i trä

Helt nya konstruktioner för träfönster

Träfönster: Under flera år har man arbetat med trämodifiering för att ytterligare förbättra träfönstrenas goda egenskaper och få de dåliga egenskaperna att försvinna. De olika metoderna för trämodifiering var föremål för ett forskning. Idag kan träfönster konstrueras från grunden. Exempelvis kan träfönster byggas med träslag anpassade till boytan på insidan och väderanpassade skogar på utsidan. Problemet ligger för närvarande fortfarande i det faktum att många tillverkare och återförsäljare av träfönster inte korrekt kan bedöma kvaliteten på träet som används. Föreningens verksamhet bör se till att detta förändras och att konsumenten kan använda träfönster med helt nya, bättre fastigheter i framtiden.

Modifierat trä öppnar nya marknadsmöjligheter för träfönster

träfönster

träfönster guldockra

Nya marknadsmöjligheter öppnas för träfönster. Modifierade skogar kommer att spela en viktig roll i framtiden. Träfönstrenas egenskaper kan förbättras ytterligare med det nya materialet.

Träfönster, Naturfönster tillverkar riktiga träfönster med kärnvirke, äkta spröjs, vackra detaljer.

Modifiering gör trä mer hållbart

När trä modifieras förändras kemiska, termiska eller mekaniska processer virket permanent och fritt från. Trä blir mer hållbart eftersom dess biologiska hållbarhet, dimensionsstabilitet och motståndskraft mot fukt och vittring förbättras.

Modifierat trä tillåter nya konstruktioner för träfönster

Efter grundläggande undersökningar i början av 1900 -talet har de nya processerna implementerats industriellt sedan början av 1990 -talet. I en översikt förklarade Krause modifieringsmetoderna som värmebehandling, tvärbindning av trä. Processerna förbättrar enskilda träegenskaper, men även andra egenskaper försämras i vissa fall. Det nya materialet förändrar kraven på fönster och möjliggör nya konstruktioner. Träfönstertillverkare bör dra nytta av dessa möjligheter och bekanta sig med de nya fastigheterna. “Föreningen gör mycket för att främja modifierade skogar.

Trämodifieringen förbättrar kvaliteten på träfönstren

Träfönster är högteknologiska produkter. Men det kräver en förstklassig kvalitet på de skogar som används. Det var den samstämmiga i paneldiskussionen om framtidens träslag i slutet av vedevenemanget. Enligt uppfattning har billiga, dåliga träslag visat sig vara en återvändsgränd. Det är därför tillverkarna av träfönster inte bör gå till nivån för lågprissegmentet för plast. Obetingad kvalitet på träfönstren samt ökat samarbete mellan trähandlare och tillverkare krävs. främjade bättre utbildning och vidareutbildning som moderator för paneldiskussionen. Trä är ett material med individuella egenskaper och många variabler som kräver mycket kunskap. Många tillverkare och återförsäljare vet dock inte exakt kvaliteten på det ved som används. Kunder är vanligtvis överväldigade när de bedömer träkvaliteten på fönster av meranti, lärk eller tall. Modifierade träslag är en lösning, eftersom detta också förbättrar egenskaperna hos inhemska skogar.

Kombinerade system för träfönster presenteras, se våra vackra röda fönster och ytterdörrar i gammal stil

Nya konstruktioner, till exempel när det gäller modifierade träfönster. Man förväntar sig en trend mot kombinerade system och kombinationsstänger, där olika träslag används på utsidan än på insidan. På utsidan är skog möjlig för väderlagret och på insidan kan trä användas som kan anpassas till inredningen. I likhet med en fälg på vilken olika däck kan monteras, skulle träet på fönstren i interiören då vara lätt att byta. Panelen var alla överens om att träfönster av hög kvalitet har goda framtidsutsikter och att low-end träfönsterprodukter bara skadar marknaden. örtträdgård ett mycket individuellt målarfärg och placera det i ett vintageväxthus av ekfönster. En ännu mer ovanlig visuell effekt kan skapas genom att skruva asymmetriska fönstertyper.

Våruppvaknande istället för fönstertillverkare

Inte bara runt växter, utan också som tak över huvudet, är oanvända fönster med ramar av trä idealiska: Skyddade mot vind och regn, tillräckligt med ljus tränger in i de tidiga blomarna, som kan trivas här i fred under vintermånaderna. Med lite impregneringslack blir själva träet inte heller ruttet – på så sätt fördubblas livslängden för den gamla ramen och ingenting slängs!

Om Naturfönster

Naturfönster: Natur fönster & dörrbyggeri AB. Tillverkar och säljer hållbara fönster, dörrar, fasadpartier, skjutpartier. Fabriksförsäljning direkt till kund.

Relaterade inlägg