Miljövänliga fönster – Naturfönster

Naturfönster startades av en ide på just Miljövänliga fönster, vi ville ta fönstertillverkningen in i 2000-talet. Vi skulle använda bara Naturmaterial och vi skulle tillverka allt på ett hållbart sätt.

Fönstertillverkning fokuserar på tre saker, vårt behov av isolering och ljusinsläpp och allt ska ske kostnadseffektivt. Naturfönster lägger in en fjärde dimension, miljö.

miljövänliga fönster och dörrar Naturfönster

miljövänliga fönster och dörrar Naturfönster

Miljövänliga fönster från Naturfönster erbjuder en rad fördelar som gör dem till ett utmärkt val för dig som bryr dig om både miljön och ditt inomhusklimat.

En av de viktigaste egenskaperna hos våra miljövänliga fönster är deras energieffektivitet. Genom att minimera värmeförlusten och kontrollera luftgenomträngningen kan våra fönster minska energiförbrukningen i hushållet, vilket i sin tur minskar utsläppet av växthusgaser.

På sommaren minskar man behovet av att kyla huset eftersom Naturfönsters fönster och dörrar då verkar åt andra hållet, de isolerar och håller värmen ute.

Förutom energieffektivitet ger våra miljövänliga fönster också en bättre inomhusluftkvalitet. Gamla fönster är ofta otäta, vilket möjliggör att partiklar och smuts kommer in utifrån, tex luftföroreningar som damm, pollen och smog. Dessa föroreningar kan irritera luftvägarna och orsaka allergiska reaktioner och andningsproblem. Naturfönster har en tätare försegling, vilket förhindrar att dessa föroreningar kommer in i bostaden och säkerställer att inomhusluften förblir ren och hälsosam.

  • Naturfönster – Hållbar fönstertillverkning
  • Kontrollerat virke som kommer från hållbar skogsproduktion
  • Återplantering, vi planterar ett nytt träd för varje fönster/dörr vi tillverkar
  • Miljöcertifierade transporter: Naturfönster använder miljöcertifierade transporter för leveranser.
  • VI använder oss av konstruktivt rötskydd, där vi tillverkar med kärnvirke och målar 4 gånger.
  • Kärnvirke: vi tillverkar med Kärnvirke i fönster och dörrar för att de ska kunna underhållas och hålla länge utan att behöva bytas.
  • Vi målar 4 gånger (vanligt är annars 2 gånger en grundmålning och en toppmålning) Naturfönster imregnerar, målar 2 grundmålningar och 2 toppmålningar. Detta gör att du dels får ett fönster som inte behöver målas om så ofta och att du får ett riktigt bra rötskydd.