Naturfönster tillverkar högkvalitativa fönster och dörrar i trä och trä/aluminium

Garantier Naturfönster

Våra garantier är.

10-års garanti mot kondens mellan glasen
10-års funktionsgaranti på beslagen
10-års garanti mot rötskador på färdigmålade produkter från fabrik
20-års garanti mot rötskador på produkter med aluminiumbeklädnad

För att garantin skall gälla
All garanti gäller under förutsättning att man handhar produkterna på ett fackmannamässigt sätt, samt att man följer våra anvisningar när det gäller montering och skötsel.

se även

Info recension omdöme Naturfönster

Kontakta Naturfönster