RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Natur fönster & dörrbyggeri AB, (Naturfönster), Tillverkar och säljer fönster, dörrar och uterum, vi tackar för ditt intresse för våra produkter och ditt besök på vår webbplats. Detta rättsliga meddelande gäller övergripande för Naturfönsters webbplats. Det finns även tilläggsinformation för dig som kund om du ingår avtal med Naturfönster.

Varumärke

Naturfönster är ett registrerat varumärke. PRV 625764

Användning av varumärket Naturfönster, eller varianter av det som är förväxlingsbart med Naturfönster, utan godkännande av Natur fönster & dörrbyggeri AB är strikt förbjudet och kommer att beivras.

När du besöker och använder www.naturfonster.se godkänner du följande användarvillkor.

Upphovsrätt

Upphovsrätten på denna webbplats, för samtliga dokument, filer, texter, bilder, grafiska element, enheter, ljud, audiovisuella element och koder som finns på den och för denna webbplats allmänna utseende ägs av Naturfönster

Förutom i syfte att köpa våra produkter eller ingå avtal med Naturfönster är det  förbjudet att utan Naturfönsters godkännande återskapa, överföra, distribuera eller lagra hela eller delar av innehållet.

Du har rätt att kopiera, dela och skriva ut utdrag från denna webbplats i syfte att köpa våra produkter.

Medier har rätt att dela länkar från www.naturfonster.se och använda våra bilder/filer i syfte att synliggöra våra produkter utan Naturfönsters godkännande.

Ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning

Ändringar på webbplatsen

Informationen på denna webbplats kan ändras när som helst utan föregående meddelande.. Naturfönster förbehåller sig rätten att när som helst revidera sidorna eller ta bort hela eller delar av dem. Produkter som finns idag kan genom förändring av vårt sortiment försvinna eller ändras utan förvarning. För dig som köpt våra produkter innan, var noga med att ange odern så vi kan granska vad ni fått förut så att produkten blir så lik som möjligt. Vi garanterar inte att den blir identiskt.

Länkar

Länkar till webbplatser utanför www.naturfonster.se är endast som en service till våra användare. Naturfönster har ingen kontroll över webbplatser som ägs av tredje part och har därför heller inget ansvar för innehållet på eller användningen av sådana webbplatser. Användaren besöker webbplatser från tredje part på egen risk.

Kunduppgifter och insamlad data.

När du begär offert eller beställer något av oss, sparas den data du anger i vårt kundregister. Detta för att vi ska kunna hjälpa dig som kund, nu och i framtiden. Vi förbehåller oss rätten att använda vårt register för skicka riktade erbjudanden till dig i framtiden. Du kan när du vill kontakta oss och be att vi tar bort dig ur vårt register.

Cookies

Cookies används på denna webbplats. En cookie är en liten textfil med information som lagras på din dator. Information som samlas in via cookies används för att underlätta användningen och upplevelsen för besökaren av denna webbplats. Vi använder statisitkprogram för att kunna följa upp besök från vår webplats. Vi kan även använda detta för vår marknadsföring. Mer information om cookies finns här https://www.naturfonster.se/gdpr-cookie-policy/