naturfönster

Skogsmultipeln Naturfönster börjar plantera skog

Skogsmultipeln: Naturfönster börjar plantera skog.

Naturfönster planterar ett träd för varje såld produkt. Nyhet, intervju med Natur fönster & dörrbyggeris VD: Carl Svensson

Naturfönster logotyp log natur fönster & dörrbyggeri AB

Naturfönsters ledstjärnor är Kvalitet, isolering och miljö. Företagets produkter är till stor del handtillverkade och man kan därför leverera en hög kvalitet i sina produkter. Materialval och design är en central del av tillverkningen, men Natur fönster & dörrbyggeri AB jobbar också hårt med att deras produkter ska vara hållbara och miljövänliga.

Carl Svensson Vd på Naturfönster

Miljö och hållbarhet är vår core-business, en del av vårt DNA, det är vår affärside. Vi har ett ansvar som företag gentemot samhället och framtida generationer att tillverka så miljövänligt vi kan, vi använder inte lösningsmedel, har miljöcertifierade transporter, virkeskontroll och väljer samarbeten med leverantörer som är likasinnade vad gäller hållbarhet. Framtidens företag har inget val vad gäller hållbarhet, det måste vara en del av strategin. Här vill vi försöka ligga i framkant och visa vägen.

Naturfönster fönstertillverkare träfönster aluminiumfönster sjötomt

Naturfönster fönstertillverkare träfönster aluminiumfönster sjötomt

Naturfönsters arbete med miljö och hållbarhet är även en viktig del av företagens sociala ansvarstagande. Företag har en stor påverkan på miljön genom sin produktion, användning av resurser, utsläpp av föroreningar och avfallshantering. Genom att vara medvetna om och minska denna påverkan kan Naturfönster bidra till att skydda miljön, bevara naturresurser och minska klimatförändringarna. Det finns också ett etiskt ansvar att ta hänsyn till de människor och samhällen som påverkas av företagets verksamhet, inklusive anställda, kunder och lokalsamhällen. Genom att arbeta miljövänligt och hållbart kan Naturfönster visa att de tar sitt ansvar på allvar och bidra till en mer hållbar framtid för alla. Därför lanseras nu Skogsmultipeln. Naturfönster planterar ett träd för varje produkt man säljer.

Carl Svensson, vd, Natur fönster & dörrbyggeri AB säger.

För tre färdiga träfönster från Naturfönster använder vi ett träd. Från och med nu planterar vi ett träd för varje ny produkt vi säljer. Köper man ett Naturfönster så multiplicerar vi alltså återplanteringen med 3. Avskogning och skövling är ett av de verkligt stora problemen vad gäller klimatet eftersom träden binder koldioxid, vi måste öka återplanteringen och Naturfönster går nu i spets för fönsterbranschen genom att införa Skogs-multipeln, hoppas fler följer efter oss.

Att jobba hållbart och miljömedvetet är också en konkurrensfördel för Naturfönster. Genom att minska användningen av resurser, förbättra energieffektiviteten och minska avfallet kan man minska sina kostnader för exempelvis energi, råvaror och avfallshantering. Detta leder till betydande kostnadsbesparingar för Naturfönster på lång sikt och ökar vår konkurrenskraft.

Dessutom ser man att också byggindustrin nu mer i allt större utsträckning efterfrågar hållbarhet och miljö, det är blir mer och mer ett krav. Många konsumenter och byggföretag efterfrågar idag mer hållbara produkter och tjänster, vilket kan skapar nya affärsmöjligheter för Natur fönster & dörrbyggeri AB.

Carl Svensson, vd Naturfönster:

Vi ser vår miljöpolicy som riskminimering och ett sätt att framtidsäkra vårt företag, vår förmåga att hantera framtida förändringar och utmaningar. Genom att vara mer resurseffektiva och minska beroendet av fossila bränslen kan vi minska vår sårbarhet gentemot prisfluktuationer och brist på resurser.

Naturfönster: En Glokal affär som blir alltmer närproducerad

Natur fönster & dörrbyggeri AB ingår i en internationell koncern med tillverkning och försäljning av fönster och dörrar i Europa, men man flyttar fokus mer på Svensk produktion.

Hur ser du på framtiden för Naturfönsters produkter?

Carl Svensson, Vd Naturfönster.

Inte bara vårt hållbarhetsfokus där vi vill minimera transporter och flytta produktionen närmare kunden, utan också de kriser och pandemier vi sett mer av de senare åren gör att Natur fönster & dörrbyggeri AB lägger allt kraft på att flytta så mycket produktion som möjligt till Sverige, Sverige är vår huvudmarknad vi ser detta som naturligt. Precis som vår slogan.

Naturfönster: det Naturliga valet!

Läs mer på https://www.naturfonster.se/

Om Naturfönster

Naturfönster: Natur fönster & dörrbyggeri AB. Tillverkar och säljer hållbara fönster, dörrar, fasadpartier, skjutpartier. Fabriksförsäljning direkt till kund.