Fönsterordlista, ordlistan för fönster och dörrar.

YouTube video

Tvåglasfönster

tvåglasfönster har dubbla glas i den öppningsbara delen själva fönsterbågen på ett så kallat energifönster men två glas så är själva glasrutan hermetiskt tillsluten minimum ram men däremellan är själva ute glaset har också ett så kallat låg emissions skikt som består av låg emission och metall. Alltså en liten metallyta fungerar som ett slags filter solens ljus Alltså den långvågiga strålningen rum strålningen som är kortvarigt typ stannar Det innebär att att fönstret isolerar bra. 2 glas fönster finns med energiglas hos Natur.

2+1 glas kopplade fönster

2 + 1 glas innebär att själva Fönstret har dubbla fönsterbågar och två glas det andra har ett glas sen är de två fönsterbågarna sammansatta Med gångjärn alltså att dela på dem. När en liten hast som man fäller upp dela på glaset och så sätt att putsa glasen fördelen med ett fönster 2 % ljud reduceringen förbättras avsevärt mot ett vanligt fönster. Ett kopplat fönster möjliga även att man kan ha persienner i mellan glasen finns även kopplade fönster som endast består av två glas så så kallat ett plus ett dessa fönster är enklare kvalitet och även billigare priset är lägre

2 luft fönster

2 luft fönster. Fönster två stycken öppningsbara delar fönsterbågar i mitten sitter den mittpost 1 fönster del öppnas till vänster och en fönster del öppnas åt höger är tvåluftsfönster kan vara antingen sidohängt eller består av vrid fönster funktion

3 glas fönster treglas fönster

3 Glasfönster består av en fönsterbåge om har tre stycken glas som är ihopsatta svetsare i en gemensam Ram av aluminium i ett så kallat energifönster så är mellanrummen mellan de tre glasen också fyllda med argon eller någon annan ädelgas glaset alla glasen är av så kallad låg emissions typ

Energifönster med lågemmissionsglas.

Lågemissionsglas är ett glas på energifönster Där ligger en liten metall hinna på det yttre glaset som ett filter det här filtret Linn långvågig strålning det vill säga solljuset och värmen kommer in i ditt hus men den kortvågiga strålningen alltså rums värmen stannar det är detta som menas med ett energifönster alltså innebär att det är extremt bra isolerat och du sparar uppvärmningskostnader på ditt hus

3 luft fönster treluft fönster

3 luft fönster består av ett fönster med tre öppningsbara delar alltså fönsterbågar i mitten har man mitt poster finns två stycken på treluftsfönster. Det är att man har sidohängda fönsterbågar utåt så Men de kan även öppnas inåt kan även vara av så kallade vridfönster typ

Två plus ett fönster.

Två plus ett fönster är ett fönster som har två glas i den yttre fönsterbågen och ett glas i det inre fönsterbågen

Allmogefönster kultur.

Allmogefönster eller allmoge profilering att man har ett fönster som man vill efterlikna den äldre stilen alltså gammal stil oftast Har man då Fasa fönsterbågen och karmen rundat de för att ge ett mjukare intryck och därmed också få en äldre stil på själva fönstret

Aluminiumfönster

Aluminiumfönster är när man har en aluminiumbeklädnad på utsidan på trä fönstret detta gör fönstret i princip underhållsfritt Man behöver inte måla det och det är väldigt bra skyddat mot vind och vatten

Argongas.

Argon gas är en ädelgas som finns naturligt i atmosfären den har goda isolerande egenskaper och fyll därför i mellanrummen mellan glasen på moderna energifönster gasen i botten ofarlig och osynlig man fyller med Argon gas för att inte den kalla uteluften ska nå genom glaset in i rummet gasen har alltså en isolerande funktion och är helt ofarlig och osynlig

Bröstning.

Bröstning på dörrar innebär att inte hela dörren ett glas utan att glaset någonstans på dörren genom en post åt nederdelen fylls med en isolerande platta som består av eller plast med fyllning och isolering i mellan. Måtten på röstningen anges ofta i tre siffror till exempelvis 10 21 14 Sista siffran visar Vilken höjd dörren linjera Med mot fönstret som sitter jämte i det här fallet 14 innebär att ditt fönster jämte har en modul höjd på 14 det vill säga 138 cm

Fönsterleverantörer

Bullerskydd.

Bullerskydd innebär att vi lägger extra isolerande glas på fönstren som passar bra om du bor nära väg med mycket trafik eller järnväg man kan även få bidrag från Trafikverket om man bor på ett ställe plats för höga decibeltal från trafik eller tåg

Andra former fria former

Andra former på fönster Fri Form där att man inte gör rektangulära fönster utan kanske är trekantiga Xantia sexkantiga runda halvrunda halvmåne sneda fönster. Ofta är dessa fönster speciellt sedda för utsmyckning av ditt hus varför det också är vanligt med poster och spröjs

Altandörr.

Altandörr är en dörr ut mot din trädgård eller altan oftast med glas i en altandörr kan vara helglasad eller har bröstning en altandörr är av en säkrare typ en en balkongdörr. Altandörren har vanligtvis handtag även på utsidan och riktig låscylinder.

Båg bottenstycke Ja den understa vågräta delen av ett fönster fönsterbågen den översta vågräta delen av ditt fönster heter båg överstycke

Altanfönster är fönster som oftast sitter jämte din altandörr och som oftast gränsar mot baksidan av huset ut mot altanen Vanligtvis är ett altanfönster av fast typ

Bröstningshöjd en höjden från tröskeln upp till posten där glaset börjar. Till exempelvis bröstning 13 innebär att fyllningen är 128 cm

Fönsterbågen. Båge eller fönsterbåge är den öppningsbara delen av ett fönster

Costwold är det populärt insynsskyddat glas

Energifönster innebär extra välisolerade fönster med glas av låg emissions typ och Argon fyllning uvärdet på fönstret ska vara 1,2 eller lägre.

Energiglas eller energisparglas är det samma som lågemissionsglas ett glas där Vi har behandlat en eller flera av glasrutorna med en metallbeläggning som minskar värme utsläppet från fönstret isolera sig helt enkelt bättre. Bästa glas har nästan samma u-värde som ytterväggen alltså extremt värmeisolerande

Fasta fönster.

Fast fönster är ett fönster som inte går att öppna fasta fönster är billigare än öppningsbara fönster och kan därför vara ett sätt att hålla nere kostnaden vid ett fönsterbyte fasta fönster har även ner glasen ett öppningsbart fönster populärt vid altanfönster och terassbyggnader av olika slag.

Brandklassade fönster; fönster som brinner långsammare än vanliga fönster brandklassade fönster har en klassning och har utförts på prov av SP i Borås Sveriges tekniska forskningsinstitut

Fönsterfoder:

Foder är ramen runt själva fönstret när man har monterat det för att fylla hålrummet mellan fönsterkarmen och väggen invändigt sätt man ofta smyg i trä eller MDF utvändigt Är det vanligt att man plåtinklädnad Vad använder att Foder i plåt

Frostat glas är ett insynsskyddat glas guldigt till sin beläggning och som man inte kan se igenom ett ganska populärt val hos design inriktade kunder.

Dreh-kipp:

Dreh-kipp betyder drag och tippa och är ett ord som kommer från tyskan brev typ fönster är en populär öppning strip i Tyskland och på Hela den Europeiska kontinenten där man använder inåt öppnade fönster dreh kipp används oftast på billiga fönster som pvc-fönster eller plastfönster helt enkelt därför att det är en billigare form beslag och gångjärn på de fönster Natur fönster använder inte dreh kipp utan har skandinavisk utåt öppning på sina fönster antingen sidohängda eller så kallade H Fönster eller vridfönster fördelen med det är att fönstret då inte tar plats i mitt i rummet och det blir lättare att putsa. Tilt & turn är den engelska beteckningen på dreh-kipp. Vi erbjuder på träfönster och pvc-fönster i dreh-kipp.

Fönsterbåge är den del eller Ram Där fönsterglaset sitter fast och är den öppningsbara delen i ett fönster

Fönsterhake eller fönsterhasp som spänner fast fönstret i låst eller stängt läge.

Härdat Glas är ett säkerhetsglas stötar och slag en vanligt glas glaset har tillverkats med snabb avkylning och mer hållfast så går det i stället i små små delar som man inte skär sig på Istället för att vanligt glas som blir livsfarligt när man slår sönder det

Laminerat glas är ett annat typ av personsäkerhetsglas högre säkerhet laminerat glas är mer hållbart än vanligt glas det består av många små olika glasskivor som har limmats ihop för att öka hållbarheten och stryktålighet än på själva glaset alla signum fönsters dörrar innehåller personsäkerhetsglas.

Drevmån:

Drevmån eller ställplats är den distans mellan ytterväggen och fönsterkarmen där fönstret ska passas in signum fönster och de flesta andra fönstertillverkare använder det man kallar modulmått då anges fönstret storlek i decimeter till exempelvis 10 * 10 som innebär att hålet i väggen då är 100 cm * 100 cm och signum fönster att tillverka ditt fönster 98 cm * 98 cm drev månen eller ställplats i väggen är alltså då 2 centimeter.

Dörrbroms sitter på våra dörrar för att minska risken att dörren blåser upp mot väggen och gå sönder en praktisk finess som även underlättar vädring

Energiglas är lågemissionsglas är en typ av högt isolerande glas som signum fönster användes som standard på alla sina fönster energiglas kallas även för isolerglas.

Kondens imma på glaset orsak:

Kondens på glasen slå av flera olika anledningar om kunden sitter mellan glasen alltså inte går att torka av då Är det fel på glaset Natur fönster ger 10 års garanti på kondens mellan glasen. Sitta kondensen på insidan på glaset är ventilationen i huset för dålig Hon behöver åtgärdas Annars finns det risk för fukt och mögelproblem i huset. Kondens på utsidan på glaset kan uppstå av flera anledningar och beror helt och hållet på vädrets makter. Kondens på utsidan på glasen får man inte om man inte har ett energifönster tanter som bara har energiglas kan ibland kondens på utsidan på glaset uppstå är egentligen ett kvitto på att du har köpt riktigt bra fönster ingen rumsvärme kan ligga ändå tränga ut på ytter glaset för att hålla detta varm och kondensfritt helt enkelt så bra isolerade att det kan uppstå kondens på ytterglas. Detta sker oftast på hösten om det är fuktigt ute vid snabba väderomslag, på norrsidan på huset, eller om fönstret sitter på ett ställe där det inte förekommer något tak utsprång. Ett helt ofarligt fenomen som egentligen är att kvitto på att du har riktigt bra fönster

Badrumsfönster används ofta som ett namn där man på fönstret ha satt in någon form av glas som helt eller delvis förhindrar insyn genom fönstret

Ornamentslas är ett glas som hindrar insyn Det är ofta knottfritt består av någon form av ornament. Ornaments glas är en annan beteckning på insynsskyddat glas.

Karm eller fönsterkarm är den del av fönstret som sitter fast i väggen och som inte går att öppna

Karmskruv den skruv som du använder att sätta fast fönstret i väggen med signum fönster använder det så kallade adjufix systemet våra fönster och dörrar är förberedda för borrade för att använda karmskruv du behöver en kall nyckel och skruv för att montera våra fönster

Karmyttermått det är fönstrets exakta yttermått alltså carmens exakta yttermått Bredden anges alltid först därefter höjden till exempelvis 12 * 13 innebär att fönstrets exakta mått är 118 cm gånger 128 centimeter

Balkongdörr eller fönsterdörr är en enklare typ av dörren altandörr skillnaden är att en balkongdörr endast ha handtag på insidan och inget lås

Låscylinder är det metallstycke där du sticker in nyckeln för att låsa ditt fönster eller din dörr i Sverige är oval cylinder den vanligaste typen och den typ som signum fönster använder

Kopplat fönster:

Kopplat fönster innebär att fönsterbågen är delad i två delar den yttre delen består av ett eller två glas den inre delen av ett glas signum fönster har kopplade fönster av den högre kvaliten så kallad två plus ett kopplat fönster som både är bättre ljudisolerad och värmeisolerad. Kopplade fönster är vanliga till äldre hus.

Fönsterbeslag är gångjärn låscylindrar jag haspar som vi använder för att tillverka dina fönster

Hängning på fönster innebär hur fönstret öppnas Det finns sidohängt botten hängt topphängt underkantshängt drehkipp vridfönster. Billiga fönster av lägre kvalitetofta är ofta inåt öppnade. NaturFönster har bara den Skandinaviska typen av utåt öppnade fönster som är pouplärast i Sverige.

Fast fönster fasta fönster är fönster som inte är öppningsbara.

Bullerdämpande fönster är fönster som har glas och lister gjorda för att stänga ute ljud. Buller eller ljud anges i Decibel dB. Standard är 32 decibel. För varje 3 Decibel som man ökar ljudisoleringen Alltså gå upp i Decibel styrka på glaset halveras ljud genom träningen.

Burspråk är en liten tillbyggnad på huset för att öka ljusinsläppet den var av halvmåne typ, kvadratiskt eller andra former.

Bygglov behövs om man ska byta till andra typer av fönster än de som sitter i original när huset byggdes Ella om man ska byta färg eller sätta på andra typer av spröjs. Bygglov behövs såklart vid nybyggnation och tillbyggnation på ditt hus. Bygglov söks hos din kommun.

Dörr. Dörrar finns i olika utföranden hos innanfönster fönsterdörrar pardörrar på fönsterdörrar skjutdörrar skjutpartier. Alla signum fönsterdörrar ha glas som är energiglas typen av låg emission som är högisolerande.

Ekfönster är fönster där både Karm och fönsterbåge är tillverkade av ek. Ekfönster är exklusivare och dyrare än vanliga fönster som tillver av furu om det är träfönster. Natur fönster kan offerera ekfönster vissa delar av året.

Fönsterbyte om du ska byta fönster så ta kontakt med signumfönster.

Fönsterdörr eller fönsterdörrar menas med en dörr som har en båge som är helt glasad finns även parfönsterdörrar som då har dörrar helt i glas. En fönsterdörr har inte någon bröstning eller panel utan består helt av glas.

Fönsterfärger ange fönstrens färg på in och utsidan. Natur fönster tillverkar fönster och dörrar i alla NCS färger och ral färger. Standard är vit färg NCS 0502-y. Men vi kan tillverka alla färger röd grå Matt grå gul guldokra blå mörkblå grön faluröd, vad du vill ha.

Fönsterföretag är ett företag som levererar fönster och dörrar.

Fönsterhandtag handtag på ditt fönster som används för att öppna ditt fönster.

Fasta poster kallas för mitt post eller per post används för att del av antingen ett öppningsbart fönster eller för att dela av så att du kan ha två luft treluft fyruftsfönster. Fasta poster är glasavdelare och genomgående. ej löstagbara.

Fönsterbleck är en bit metall som monteras i nederkant på utsidan på fönstret för att leda bort regnvatten och smuts.

Fönsterluft. Med detta menas att man delar in fönstret i olika bara eller fasta delar till exempelvis ett fast tvåluftfönster har en karm med en stående fast mittpost. Ett öppningsbart treluftsfönster har två stående fasta poster och tre öppningsbara delar.

Helglas helglasad fönster eller dörr har ingen bröstning utan består helt av glas.

Hängning på fönster och dörrar. Man står på gångjärnssidan och bedömer om fönstret öppnas till höger eller vänster. Sitter gångjärn på höger sida är fönstret eller dörren högerhängd. Sitter gångjärn på vänster sida är dörr eller fönster vänsterhängd.

Härdat glas säkerhetsglas som gör att när glaset går sönder blir det små icke vassa bitar.

Fönsterhasp Eller fönsterhake är en äldre typ av beslag till fönster som används vid sidohängda eller ovankant stängda fönster. Fönsterhaspen används för att låsa fönstret i fast läge. Montera signum fönster på sina kulturfönster och allmogefönster och kopplade fönster.

Fönsterkarm är den fasta delen av fönstret som monteras i väggen vid fönsterbyte.

Fönsterrenovering används när man vill bevara sina gamla fönster som inte är ruttna man kan renovera hela eller delar av fönstret eller bara byta glaset.

Fönster system är olika typer av fönster som tillverkas i olika material vanligast är trä och trä aluminium samt öppning utåt.

Former på fönster Anger Vilken form Fönstret har vanligaste kvadratiskt men det finns även trekantiga fönster 5 kantiga sexkantiga åttakantiga runda halvrunda halvmåne triangel.

Frostat glas är glas som är lite mjölkaktigt till symtom och som man inte kan se igenom. Insynsskyddat

Gammal stil på fönster vill man gärna ha om man har ett äldre hus. Natur fönstertillverkare kulturfönster allmoge fönster kopplade fönster 2 + 1 i den äldre typen men med modern isolering.

Tvåglasfönster fönster som har två glas signal fönstertillverkare bara energifönster och våra 2-glas fönster har lågemissionsglas eller energiglas.

Glaskassett singla en fönster tillverka fönster som har två glaskassett eller tre glaskassett med hermetiskt tillsluten yta svetsad i metall och som är fylld med gas i mitten Argon gas.

Spröjs på fönster är mycket populärt i Sverige signum fönster erbjuder alla typer av spröjsade fönster spröjsning av olika slag vanligast är utanpåliggande Spruce men det finns även fasta spröjs fastlimmade på glaset. Spröjs kan fås både som liggande och stående även post kan erbjudas.

Fönster i fri form kallar man ofta runda och halvrunda fönster men även trekantiga 5 kantiga sexkantiga halvmånefönster oktagon. Fönster i form har ofta spröjs eller poster på sig.

Kallras är inget man vill ha på sina fönster. Dåligt isolerade fönster upplevs Dra ner mot golvet och det beror på att kall luft sjunker Det kallas kallras.

Karmdjup eller karmtjocklek avser det djup som själva fönsterkarmen har vanligt är 105 mm som signum fönster har.

Fönster test eller test på fönster innebär att Fönstret är testat för att uppnå vissa kriterier och isoler världen. Alla signum fönster fönster och dörrar är c e märkta.

Laminerat glas är glasytor som är ihoplimmade och som jag glaset mer hållfast det är även skyddande mot uv-strålning som bleker tex tapeter och möbler.

Mittpost är den lodräta stolpen som avdelar ett fönsterkarm i två delar eller tre delar så kallar tvåluftsfönster eller treluftsfönster.

Modulmått är det hål i väggen som fönstret skaffade sig. Anges i decimeter exempelvis 10 * 10.

Smyg används för att täcka den hålighet som eventuellt uppkommer mellan fönstret och väggen tillverkar man oftast i MDF eller trä.

spaltventil eller tilluftsventil friskluftsventil monteras i överkant på fönstret för att förbättra ventilationen och klimatet i ditt hus.

TräFönster ett fönster helt i trä både Karm och fönsterbåge tillverkas i trä vanligtvis i furu men det finns även andra träslag signum fönster kan vissa delar av året och för era fönster även i ek.

Obehandlade fönster eller trä rena trä vita omålade obehandlare fönster som inte har målats innan leverans signum fönster kan leverera och erbjuda dig obehandlade fönster.

Tvärpost är den vågräta milstolpen mellan fönsterbågar.

Vridfönster är ett fönster som vrids runt 180 grader öppnas utåt göra putsning lättare kallas även hfönster.

U-värde eller uvärde ibland kallad k-värde är ett mått på hur väl ditt fönster är isolerat energifönster ska ha ett u-värde som är lägre än 1,2 ju lägre u-värde Fönstret har desto bättre isolerade.

Fönsterbåge är öppningsbara delen av ett fönster fönsterbågen sitter fast i fönsterkarmen och har ett glas och öppnas utåt.

Skjutparti eller skjutdörr består av en eller två öppningsbara skjutbara sektioner altandörr fönsterdörr.

Glasparti är ett stort fast eller öppningsbart parti som sätts in för att ge Största möjliga ljusinsläpp.

Glasvägg är ett annat sätt att få in Mycket ljus där man helt eller delvis tar ner väggen och sätter in ett stort jättestort fast Eller öppningsbart fönster.

Läs gärna även andra delen av ordlistan för fönster och dörrar här.