Fönster i fri form: Naturfönster: tillverkning av specialfönster och specialdörrar i trä och trä/aluminium, fakta

Fönster i fri form Naturfönster

Fönster i fri form Naturfönster

Fönster i fri form fönster. Fria former på fönster, runda, halvrunda i olikformade. Se nu!

Vi tillverkar hållbara fönster och dörrar i trä och trä-aluminium i alla storlekar och färger, med spröjs eller utan spröjsning. Fönster i fria former innebär att du väljer måtten själv. Vi tillverkar trekantiga, femkantiga, sexkatiga, oktagoner, runda och halvrunda i alla mått. Du designar själv. Samma gäller om du vill ha vikdörr eller skjutdörr

fönster i fri form

fönster fri form

Vi finns i Lenhovda i Småland och tillverkar Kulturfönster, Allmogefönster, Traditionsfönster, Kopplade fönster 2+1. Även vridfönster, skjutdörrar, vikdörrar, fönsterdörrar, parfönsterdörrar, skjutpartier, vikpartier.

Hos Naturfönster är det du som är designer och vi tillverkar dina nya specialfönster och specialdörrar precis så som du vill ha dem i exakta mått och med den färg du önskar. Tillverkning av 1 luft fönster, 2 luft fönster, 3 luft fönster, 4 luft fönster eller så kallade Flaggfönster eller Flaggpost fönster.

Fönster i fria former

fönsteri fria former

Fönster fria former

Vi tillverkar även specialfönster i andra träslag, Ekfönster, fönster i , Lärk, Cederträ, även vackra kombinerade träslag Ek/Körsbär, Ek/Bok, Lind/Furu. Även dörrar, skjutdörrar, vikdörrar i dessa träslag.
Specialfönster så som: Enluftfönster, tvåluftfönster, treluftfönster, fyrluftfönster kan tillverkas i furu, Ekasklärkcederträ eller kominerat träslag, ek/körsbär, ek/bok, lind/furu med eller utan aluminium. Du kan få dina nya fönster i alla NCS-färger, alla RAL-färger, vit färg NCS S 0502-Y är standard andra färger är tillval.

Ek ask lärk cederträ, kominerat trä, ek/körsbär, ek/bok, lind/furu

träfönster i Ek ask lärk cederträ, kominerat trä, ek/körsbär, ek/bok, lind/furu

Naturfönster har även fönstertillverkning av specialfönster och dörrar i fria former. Runda och halvrunda fönster både fasta och öppningsbara är populära och vi är en av få fönstertillverkare som har trä och aluminiumfönster i runda och halvrunda former.

Traditon fri form smala tunna karmar bågar

Traditon fri form smala tunna karmar bågar


Gavelfönster smala tunna karmar bågar

Gavelfönster smala tunna karmar bågar

Specialfönster tillverkar vi med alla typer av spröjs. Spröjs finns som fasta på både insida och utsida glaset med aluminiumdistans mellan glasen så kallade Duplex eller Wienerspröjs, eller äkta spröjs. Vanligast på standardfönter är löstagbara spröjs som sitter utvändigt. På specialfönster är äkta spröjs eller spröjs i aluminium som sitter mellan glasen vanligast.
Fönstertillverkaren Naturfönster tillverkar 2 glas fönster, 3 glas fönster och som en av få fönstertillverkare 2+1 glas, så kallade kopplade fönster. Kopplade fönster har 2 glas energiglaskasett samt ett enkelglas. Vanligt på kopplade fönster är med äkta spröjs. Spröjsen på Kopplade fönster är glasavdelande äkta.

Webshop fönster & dörrar Spröjsade fönster

Att välja nya fönster i fri form och dörrar till sitt hus kan vara ett digert arbete. Naturfönster är fönstertillverkaren som ger dig hållbara fönster och dörrar, med mycket stor valfrihet vad gäller typ, storlek, färg och personlig uformning med spröjs och poster. VI har bra priser eftersom vi säljer allt själva, har inga lager utan allt vi tillverkar är kundorderstyrt. VI har också ärliga priser utan fantasirabatter eller andra typer av eggande erbjudanden. Vi är fönstertillverkaren som har justa priser direkt i får webshop/fabriksförsäljning. Rätt pris direkt. Se även info om

Fönster – en föränderlig portal till världen utanför och ett oumbärligt element i varje byggnad. Dessa glasade öppningar fungerar som mer än bara visuella anknytningar till omgivningen. De gestaltar ljuset, formar rummets atmosfär och skapar möjligheter för kommunikation med den yttre världen. Denna utforskning kommer att kasta ljus över fönstrets roll i våra liv, dess konstnärliga potential och teknologiska framsteg.


Fönstrets Roll i Våra Liv: Mer Än Bara En Öppning

Fönstret är mer än bara en öppning i en vägg; det är en portal till naturen och en frisättning för naturligt ljus. Det formar vårt inre rum och låter oss uppleva årstidernas skiftningar. Under solens strålar blir ett fönster en konduktör av värme och ljus, och när regnet smattrar mot glaset skapas en ljudlig dans som förgyller våra dagar.


Fönsterdesign: Konst och Funktionalitet Hand i Hand

Konstnärlig fönsterdesign är en konversation mellan form och funktion. Modern arkitektur strävar inte bara efter att skapa eleganta uttryck utan också att optimera energieffektivitet och hållbarhet. Den subtila balansen mellan estetik och prestanda kan ses i skräddarsydda fönsterlösningar som harmonierar med byggnadens övergripande design och miljökrav.


Teknologiska Framsteg: Från Enkel Glasruta till Smarta Fönster

Utvecklingen av fönsterteknologin har varit en resa från enkla glasrutor till avancerade smarta fönster. Smarta fönster, utrustade med sensorer och justerbar toning, anpassar sig automatiskt efter ljusförhållandena och minimerar därmed behovet av externa solskydd. Dessa teknologiska framsteg inte bara ökar energieffektiviteten utan ger också användaren ökad kontroll över sitt inomhusklimat.


Fönstrens Psykologiska Inverkan: Det Osynliga Bandet Mellan Inne och Ute

Fönstret är en länk mellan det privata och det offentliga, där man kan observera utan att vara sedd. Det ger oss möjlighet att drömma, reflektera och låta tankarna vandra. Forskning har visat att tillgång till naturligt ljus och en panoramavy kan förbättra produktivitet och välbefinnande. Fönstret blir därmed inte bara en arkitektonisk detalj utan också en psykologisk påminnelse om världens rikedom utanför.


Fönster och Hållbarhet: Mot En Grönare Framtid

I dagens värld av ökad medvetenhet om hållbarhet har fönster blivit en nyckelfaktor. Energibesparande fönstermaterial och konstruktioner minimerar klimatpåverkan och bidrar till energieffektiva byggnader. Genom att minska behovet av konstgjord klimatkontroll kan fönster spela en central roll i övergången till en grönare och mer hållbar framtid.


Framtidens Fönster: En Blick Mot Det Okända

Vad framtiden har att erbjuda för världen av fönster är en spännande tanke. Innovativa material, mer avancerade teknologier och integreringen av konst och hållbarhet kommer sannolikt att forma nästa generation fönster. Möjligheterna är obegränsade när vi fortsätter att utforska gränserna för design, funktion och hållbarhet.


Slutsats: En Slutreflektion om Fönstrets Mångsidighet

Fönster är mycket mer än bara öppningar i väggar; de är portaler som bjuder in naturen och ljuset till våra liv. Genom historien har de utvecklats från enkla glasrutor till avancerade smarta fönster, och deras påverkan sträcker sig bortom det synliga, påverkande våra känslor och upplevelser. Med fokus på hållbarhet och framtidens teknologier kommer fönstret att fortsätta vara en nyckelkomponent i utformningen av våra byggnader och våra liv. Så nästa gång du ser genom ett fönster, låt det vara en påminnelse om gränslös möjlighet och en anslutning till världen utanför.

Fakta om fönster

Fönster frågor och svar

Omålade obehandlade fönster och dörrar

Våra kunder är främst byggföretag, hustillverkare, arkitekter och fastighetsägare, men sedan en tid tillbaka har vi även försäljning av fönster till privatpersoner via vår webshop fönster och dörrar.