Viktigt: Alla varor säljs med äganderättsförbehåll. Fönster och dörrar får ej monteras förrän de är betalda. Monterade varor med fel kan inte heller reklameras. 

 


Reklamationer: Alla reklamationer ska ske skriftligt till Naturfönster på mail info@naturfonster.se

-Felaktig vara: Har du fått felaktig vara? Dokumentera felet med foto och skriv så utförligt du kan ett mail till oss. Du får inte montera en felaktig vara, är den monterad trots fel anses du ha godtagit felet.

-Fraktskadat gods: Notera skadan på fraktsedeln innan du skriver under. Fota skadan så noga du kan. Beskriv i ord och skicka mail till oss. Skadad vara får ej monteras förrän du fått besked av oss om att det är okay. Monterar du trots detta anses du ha godkänt skadan.

-Garantiärenden. Dokumentera felet med foto och skriv så utförligt du kan ett mail till oss.


Efter granskning av Naturfönsters serviceavdelning tar vi kontakt med dig för förslag till åtgärd.