'mittpost

Mittpost på fönster.

En mittpost delar av fönstret i 2 delar. Det blir helt enkelt 2 glas i ditt fönster som avdelas av mittposten. Mittpost finns i trä & aluminium. Produkter med mittposter.

mittpost

mittpost

Se även

Runt aluminiumfönster runda fönster aluminium 3 glas fast
Runt fönster 3 glas fast
Sidohängt Allmogefönster 1 luft enluft 3 glas fönster med aluminiumutsida