13

kr 26,207.47kr 49,211.80
kr 20,965.98kr 39,369.44