Fönstermått, karmyttermått modulmått fönster och dörrar.

Ett fönster tillverkas vanligen i modulmått. Modulmått anges i dm, tex är 10*10 ett modulmått, detta är fönstermåttet När fönstret tillverkas så drar vi av 2 cm på bredd och höjd för att du ska ha plats för montering, justering och drevning/isolering. Vi tillverkar då fönstret i karmyttermåttet 98*98 cm.alltså moudlmåttet 10*10

Fönstermått karmyttermått modulmått fönster, mäta fönster och dörrar. Populär video!

fönstermått

fönstermått mått på fönster

Fönstermåttet modulmått. Hur är mått?

-Fönstermått, karmyttermått modulmått fönster och dörrar standard på fönster och dörrar. Men vi kan även tillverka andra storlekar.

Bredd (dm) Höjd (dm)
5 4
5 5
5 6
5 7
5 8
5 9
5 10
5 11
5 12
5 13
5 14
5 15
5 16
5 17
5 18
5 19
5 20
5 21
6 4
6 5
6 6
6 7
6 8
6 9
6 10
6 11
6 12
6 13
6 14
6 15
6 16
6 17
6 18
6 19
6 20
6 21
7 4
7 5
7 6
7 7
7 8
7 9
7 10
7 11
7 12
7 13
7 14
7 15
7 16
7 17
7 18
7 19
7 20
7 21
8 4
8 5
8 6
8 7
8 8
8 9
8 10
8 11
8 12
8 13
8 14
8 15
8 16
8 17
8 18
8 19
8 20
8 21
9 4
9 5
9 6
9 7
9 8
9 9
9 10
9 11
9 12
9 13
9 14
9 15
9 16
9 17
9 18
9 19
9 20
9 21
10 4
10 5
10 6
10 7
10 8
10 9
10 10
10 11
10 12
10 13
10 14
10 15
10 16
10 17
10 18
10 19
10 20
10 21
11 4
11 5
11 6
11 7
11 8
11 9
11 10
11 11
11 12
11 13
11 14
11 15
11 16
11 17
11 18
11 19
11 20
11 21
12 4
12 5
12 6
12 7
12 8
12 9
12 10
12 11
12 12
12 13
12 14
12 15
12 16
12 17
12 18
12 19
12 20
12 21
13 4
13 5
13 6
13 7
13 8
13 9
13 10
13 11
13 12
13 13
13 14
13 15
13 16
13 17
13 18
13 19
13 20
13 21
14 4
14 5
14 6
14 7
14 8
14 9
14 10
14 11
14 12
14 13
14 14
14 15
14 16
14 17
14 18
14 19
14 20
14 21
15 4
15 5
15 6
15 7
15 8
15 9
15 10
15 11
15 12
15 13
15 14
15 15
15 16
15 17
15 18
15 19
15 20
15 21
16 4
16 5
16 6
16 7
16 8
16 9
16 10
16 11
16 12
16 13
16 14
16 15
16 16
16 17
16 18
16 19
16 20
16 21
17 4
17 5
17 6
17 7
17 8
17 9
17 10
17 11
17 12
17 13
17 14
17 15
17 16
17 17
17 18
17 19
17 20
18 4
18 5
18 6
18 7
18 8
18 9
18 10
18 11
18 12
18 13
18 14
18 15
18 16
18 17
18 18
18 19
19 4
19 5
19 6
19 7
19 8
19 9
19 10
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
20 4
20 5
20 6
20 7
20 8
20 9
20 10
20 11
20 12
20 13
20 14
20 15
20 16
20 17

 

Modulmått på 1 luft fönster 3 glas aluminiumutsida

Bredd (dm) Höjd (dm)
4 4
4 5
4 6
4 7
4 8
4 9
4 10
4 11
4 12
4 13
4 14
4 15
4 16
5 4
5 5
5 6
5 7
5 8
5 9
5 10
5 11
5 12
5 13
5 14
5 15
5 16
6 6
6 7
6 8
6 9
6 10
6 11
6 12
6 13
6 14
6 15
6 16
7 7
7 8
7 9
7 10
7 11
7 12
7 13
7 14
7 15
7 16
8 8
8 9
8 10
8 11
8 12
8 13
8 14
8 15
8 16
9 9
9 10
9 11
9 12
9 13
9 14
9 15
9 16

standardmått modulmått på 2 luftfönster 3 glas med aluminium

bredd (dm) höjd (dm)
8 5
8 6
8 7
8 8
8 9
8 10
8 11
8 12
8 13
9 5
9 6
9 7
9 8
9 9
9 10
9 11
9 12
9 13
9 14
9 15
9 16
10 5
10 6
10 7
10 8
10 9
10 10
10 11
10 12
10 13
10 14
10 15
10 16
11 5
11 6
11 7
11 8
11 9
11 10
11 11
11 12
11 13
11 14
11 15
11 16
12 4
12 5
12 6
12 7
12 8
12 9
12 10
12 11
12 12
12 13
12 14
12 15
12 16
13 5
13 6
13 7
13 8
13 9
13 10
13 11
13 12
13 13
13 14
13 15
13 16
14 5
14 6
14 7
14 8
14 9
14 10
14 11
14 12
14 13
14 14
14 15
14 16
15 5
15 6
15 7
15 8
15 9
15 10
15 11
15 12
15 13
15 14
15 15
15 16
16 5
16 6
16 7
16 8
16 9
16 10
16 11
16 12
16 13
16 14
16 15
16 16
17 5
17 6
17 7
17 8
17 9
17 10
17 11
17 12
17 13
17 14
17 15
17 16
18 5
18 6
18 7
18 8
18 9
18 10
18 11
18 12
18 13
18 14
18 15
18 16

Storlek på 3 luft fönster 3 glas sidohändga aluminium träfönster

Bredd (dm) Höjd (dm)
14 5
14 6
14 7
14 8
14 9
14 10
14 11
14 12
14 13
14 14
14 15
14 16
15 5
15 6
15 7
15 8
15 9
15 10
15 11
15 12
15 13
15 14
15 15
15 16
16 5
16 6
16 7
16 8
16 9
16 10
16 11
16 12
16 13
16 14
16 15
16 16
17 5
17 6
17 7
17 8
17 9
17 10
17 11
17 12
17 13
17 14
17 15
17 16
18 5
18 6
18 7
18 8
18 9
18 10
18 11
18 12
18 13
18 14
18 15
18 16
19 5
19 6
19 7
19 8
19 9
19 10
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
20 5
20 6
20 7
20 8
20 9
20 10
20 11
20 12
20 13
20 14
20 15
20 16
21 5
21 6
21 7
21 8
21 9
21 10
21 11
21 12
21 13
21 14
21 15
21 16
22 5
22 6
22 7
22 8
22 9
22 10
22 11
22 12
22 13
22 14
22 15
22 16
23 5
23 6
23 7
23 8
23 9
23 10
23 11
23 12
23 13
23 14
23 15
23 16

 

 

Modulmått standardmått storlek på pardörr parfönsterdörr.

Width (dm) Height (dm)
12 19
12 20
12 21
12 22
13 20
13 21
13 22
14 20
14 21
14 22
15 20
15 21
15 22
16 20
16 21
16 22
18 20
18 21
18 22

Exempel på storlek modulmått på altandörr fönsterdörr.

Bredd (dm) Höjd (dm)
12 19
12 20
12 21
12 22
13 20
13 21
13 22
14 20
14 21
14 22
15 20
15 21
15 22
16 20
16 21
16 22
18 20
18 21
18 22

Storlek modulmått på skjutparti skjutdörr 3 glas en öppningsbar del.

bredd (dm) höjd (dm)
16 20
16 21
17 20
17 21
18 20
18 21
19 20
19 21
20 20
20 21
21 20
21 21
22 20
22 21
23 20
23 21
24 21
24 20
25 20
25 21
26 20
26 21
27 20
27 21
28 20
28 21
29 20
29 21
30 20
30 21
31 20
31 21
34 20
34 21
37 20
37 21
40 20
40 21
32 20
32 21
33 20
33 21
35 20
35 21
36 20
36 21
38 20
38 21
39 20
39 21

 

Ta 3 horisontella mått på fönsterkarmen för den grova öppningsbredden, fönstermått, karmyttermått modulmått fönster och dörrar. Mät avståndet horisontellt över din ram upptill, i mitten och längst ner från varje sidobalk. Ringa in det minsta måttet av de tre figurerna. Det minsta måttet är din grova öppningsbredd, det huvudsakliga måttet att referera till när du köper ett nytt fönster. : Ange alltid fönstermått med bredd före höjd. Bredd på fönster först, höjden sen.

 

Ta 3 vertikala mått på fönsterkarmen för den grova öppningshöjden. Mät avståndet vertikalt över din ram från topp till botten på vänster, mitten och höger sida av fönstret från huvudramen till fönsterbrädan. Kolla så det verkligen är rakt. Ringa in det minsta måttet av de tre figurerna, detta är din grova öppningshöjd. * Tips: Om din fönsterbräda är sluttande, mät från den högsta punkten på fönsterbrädan, som vanligtvis ligger precis mot ditt fönster. Steg 3. Mät djupet på fönstrets öppning.

 

Karmdjupet. Naturfönster tillverkar som standard 105 mm på fönster och dörrar i trä och 116 mm på trä med aluminium. Detta gäller även nya fönster i gammal stil

 

Att hitta rätt djup är viktigt eftersom vissa fönster blir för djupa för att passa in i en ersättningsfönsteröppning. Kör ett måttband från utsidan av ramen till insidan och ta måttet från kant till kant av fönsterkarmen. Gör detta på flera ställen runt fönsterkarmen och lita på det minsta måttet igen som din slutliga dimension. Om du inte ditt gamla fönster har samma karmdjup som våra fönster så justerar du det vid montering med smygen.

 

Mätning av grova öppningar på fönster, fönstermått, karmyttermått modulmått fönster och dörrar. Det är viktigt att du får dina fönstermått exakt rätt. Annars kommer ditt hem att utsättas för drag, vilket kommer att öka dina energiräkningar, utsätta dig för väder och vind och minska din komfort i hemmet. Ta först ett horisontellt mått på den nya fönsterramen. För att göra detta, mät avståndet över din ram upptill, i mitten och längst ner. Skriv ner det minsta måttet av de tre figurerna. Det minsta måttet är det man ska referera till när man köper ett fönster. Gör samma sak när du mäter höjden. Ta ett mått i mitten av fönstret och på vardera sidan för att se vilken sektion som är minst. Behåll de två minsta siffrorna, ett för bredden och ett för höjden och lita på dem för att fatta dina köpbeslut. Du måste också mäta djupet på fönsteröppningen.

 

Djupet är viktigt eftersom vissa fönster blir för djupa för att passa in i en öppning. Kör ett måttband från utsidan av ramen till insidan och ta måttet från kant till kant. Gör detta på flera olika platser runt fönstret och lita på den minsta figuren. Nu när du har måtten kan du använda dem för att köpa fönster som passar in i det tillgängliga utrymmet. Fönstren bör vara ungefär två tum smalare och två tum kortare än det uppmätta utrymmet. Se gärna  även vikdörrar

 

Detta lämnar en tum utrymme runt varje sida av fönstret för att placera och justera fönstret så att det passar precis där du vill ha det. Använd djupmåttet för att säkerställa att dina fönster inte sticker ut ur karmöppningen – fönstren behöver inte vara mycket mindre än djupet. Det kan vara bäst att hitta en lokal entreprenör för fönsterbyte. Vad du bör veta innan du köper Ta med dig dina grova öppningsmått för fönster och använd dem när du köper dina ersättningsfönster och se till att du betalar ett rimligt pris och vet de genomsnittliga installationskostnaderna för ersättningsfönster. Troligtvis kommer du att få måtten på alla fönster som du planerar att köpa. Ändå bör du mäta dem själv för att säkerställa att de har rätt storlek för dina fönsteröppningar. Använd ett måttband för att mäta höjden på fönstret uppifrån och ned på tre olika ställen. Notera det största av de tre måtten ifall fönstret inte är enhetligt i höjd. Mät sedan tvärs över fönstret från utvändig karm till utvändig karm för att se hur brett fönstret är. Ta tre mått och använd den största. Mät slutligen fönsterenhetens djup på flera ställen för att se om den kommer att passa i din öppning. Jämför fönstermåtten med det tillgängliga utrymmet i din grova öppning för att se om fönstren är kompatibla. För det mesta kommer du inte behöva göra detta när du beställer fönster eftersom måtten kommer att vara lättillgängliga. Det är fortfarande bra att ta fönstermått närhelst du har fönster fysiskt tillgängliga för dig, även om det bara är för att dubbelkolla någon annans arbete. Det finns inget värre än att få hem fönster som inte passar. En entreprenör mäter ett fönster Enkel installation av Fönster som har rätt storlek är mycket.

Se även

Billiga fönster för friggebod uthus sommarstuga förråd stallfönster

Fönster med kort leveranstid

Fönster på lager